Subvencions

A continuació podeu consultar la relació de subvencions rebudes per la UVic.

Data d’actualització
19/04/2017

Font d’informació
Àrea de Gestió Econòmica