Subvencions

A continuació podeu consultar la relació de subvencions rebudes per la UVic.

Data d’actualització
28/02/2018

Font d’informació
Àrea Econòmica Corporativa