Comissió de Direcció del Portal de la Transparència

Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la reunió del dia 26 de febrer de 2015, va crear la Comissió de direcció del Portal de la Transparència.

La Comissió, que està previst que es reuneixi com a mínim trimestralment, també farà el seguiment de les peticions d’accés a la informació rebudes, promourà mecanismes de participació i estarà formada pels següents membres:

 • El secretari/ària general de la Fundació Universitària Balmes, que presidirà la Comissió
 • El secretari/ària general de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 • El gerent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 • El responsable del Portal de la Transparència
 • El director/a de l’Àrea Econòmica Corporativa
 • El director/a de l’Àrea de Qualitat
 • El director/a de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
 • El director/a de l’Àrea de Màrqueting
 • Un representant del Consell de Govern, a proposta del rector
 • Un representant del PDI al Patronat
 • El representant del PAS al Patronat
 • Un representant del Consell d’Estudiants

Així mateix, estan convidats de manera ordinària a les reunions de la Comissió els proveïdors interns d’informació següents:

 • El director/a de l’Àrea de Polítiques de Talent
 • El director/a de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
 • El director/a de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement
 • El director/a de l’Àrea de Relacions Internacionals
 • El director/a de l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal
 • El director/a de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • El coordinador/a del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
 • El personal tècnic de la Secretària General de la UVic-UCC

Quant al contingut i acords de les reunions, està previst que es publiquin en aquest apartat les principals conclusions a les que hagi arribat la Comissió de direcció en les seves sessions de treball.

Continguts relacionats

Resultats de l’avaluació del grau d’acompliment de la transparència del Portal de la Transparència de la FUB / UVic-UCC:

ORDRE JUS/152/2018 de transparència de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública

Fundación Compromiso y Transparencia

Paraules clau
indicadors, avaluació, bon govern

Data d’actualització
*

Font d’informació

Direcció del Portal de la Transparència

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?