Comissió de Direcció del Portal de la Transparència

Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la reunió del dia 26 de febrer de 2015, va crear la Comissió de direcció del Portal de la Transparència, i en la reunió del dia 14 de març de 2019, va acordar actualitzar-ne la composició.

La Comissió, que està previst que es reuneixi com a mínim trimestralment, també farà el seguiment de les peticions d’accés a la informació rebudes, promourà mecanismes de participació i serà l’espai de debat, reflexió i seguiment de les polítiques de transparència de la UVic-UCC, tenint en compte en tot moment les tendències més innovadores que en aquest àmbit es puguin produir. La Comissió està formada pels següents membres:

La Comissió, que està previst que es reuneixi com a mínim trimestralment, també farà el seguiment de les peticions d’accés a la informació rebudes, promourà mecanismes de participació i estarà formada pels següents membres:

 • Secretari/ària General de la FUB, que presidirà la Comissió
 • Secretari/ària General de la UVic-UCC
 • Responsable del Portal de Transparència que actuarà com a Secretari/a de la Comissió
 • Gerent de la UVic-UCC
 • Coordinador/a de Desenvolupament de Polítiques Corporatives
 • Director/a de l’Àrea de Qualitat
 • Director/a de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
 • Director/a de l’Àrea de Màrqueting
 • Representant del Consell de Govern a proposta del Rector
 • Representant del PAS al Patronat
 • Representant del PDI al Patronat
 • Un representant del Consell d’Estudiants
 • Una/dues persones externes expertes en temes de governança, comunicació i/o transparència

Així mateix, estan convidats de manera ordinària a les reunions de la Comissió els proveïdors interns d’informació següents:

 • El director/a de l’Àrea de Polítiques de Talent
 • El director/a de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
 • El director/a de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement
 • El director/a de l’Àrea de Relacions Internacionals
 • El director/a de l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal
 • El director/a de l’Àrea Econòmica Corporativa
 • El director/a de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
 • El personal tècnic de la Secretària General de la FUB
 • El personal tècnic de la Secretària General de la UVic-UCC

Quant al contingut i acords de les reunions, està previst que es publiquin en aquest apartat les principals conclusions a les que hagi arribat la Comissió de direcció en les seves sessions de treball.

Continguts relacionats

Resultats de l’avaluació del grau d’acompliment de la transparència del Portal de la Transparència de la FUB / UVic-UCC:

ORDRE JUS/152/2018 de transparència de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública

Fundación Compromiso y Transparencia

Paraules clau
indicadors, avaluació, bon govern

Data d’actualització
02 desembre 2020, 06:58

Font d’informació

Direcció del Portal de la Transparència

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 3.7 / 5. Participació: 3

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?