Fons especial Modolell-Calderó

En data 4 de maig de 2018 la Fundació Universitària Balmes, va acceptar l’herència de la Sra. Maria Victòria Modolell Trias. Els béns integrants de l’herència són els que es detallen a continuació i aquests es van integrar al Patrimoni de la Fundació en el cinquanta per cent del seu valor, atès que la Fundació Universitària Balmes era cohereva juntament amb Caritas Diocesana de Vic:

Concepte Import global (Valor herència) Import UVic-UCC
Fons d’inversió

3.835.992,79

1.917.996,40

Comptes corrents i xecs

527.024,32

263.512,16

Participacions societat limitada (*)

1.029.476,59

514.738,30

Immobles (*)

2.916.259,11

1.458.129,56

Pagament factura tràmits Herència no inclosa en el llegat

0,00

(1.773,23)

Total

8.308.752,81

4.152.603,17

(*) Els immobles i un euro corresponent a una participació d’una societat limitada formen part del cabdal hereditari de forma indivisa amb la cohereva Caritas Diocesana de Vic i per aquest motiu es va constituir a aquests efectes, una comunitat ordinària entre ambdues entitats, establint la regulació de la mateixa de mutu acord entre les dues parts.

La finalitat del fons, indicat així per la Sra. Modolell, és destinar els béns i/o el seu producte a ajudes i beques per als joves de la comarca d’Osona amb pocs recursos econòmics, perquè puguin seguir estudis universitaris.

Per donar compliment als principis de transparència i eficiència en la gestió del patrimoni, la Fundació inclou en la memòria dels comptes anuals dades rellevants pel que fa a l’administració del patrimoni del fons (inversions, rendiments, etc.), així com també dades rellevants pel que fa a l’aplicació dels rendiments (imports destinats a beques, persones beneficiàries, criteris d’atorgament, etc.).

Pel que fa a l’administració del patrimoni i altres dades relatives a la gestió i administració del patrimoni del Fons Especial Modolell-Calderó (Inversions immobiliàries, Negocis Conjunts, etc.) es poden consultar a la memòria dels comptes anuals de la UVic-UCC.

Gràcies a gestos com el de la Sra. Maria Victòria Modolell Trias, hi ha estudiants de la comarca d’Osona que gaudeixen del seguiment d’estudis universitaris sense que aquests vagin vinculats a uns recursos econòmics i així es contribueix al progrés del país.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
20 febrer 2020, 04:14

Font d’informació

Àrea Econòmica Corporativa

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?