Vocal del Patronat

Nomenat per la via de l’article 9.2.g) dels Estatuts: Fins a tres membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador i un representant del personal d’administració i serveis, proposats pel Claustre d’entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar cap altra instància de govern ni actuar per compte o representació de cap representació laboral de la Universitat.

Sergi Domínguez Tarragona

Barcelona 1965

Director de l’Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Llicenciat en Filologia Anglogermànica (1989), especialitat Alemany, per la Universitat de Barcelona. El 1995 va obtenir la suficiència investigadora amb el treball Nietzsche a Maragall: les traduccions de Maragall d’Also sprach Zarathustra.

L’any 1991 va començar a treballar a l’Escola d’Estudis Empresarials d’Osona com a professor d’alemany en els estudis d’Empresarials. El 1993 es va incorporar a la recent creada Facultat de Traducció i Interpretació d’Osona. L’any 2000 va assumir la direcció de l’Escola d’Idiomes i el departament de llengües de la Facultat d’Empresa i Comunicació. L’any 2006 es van separar els dos departaments i es mantingué com a director de l’Escola d’Idiomes fins a l’actualitat.

La major part de l’activitat docent s’ha centrat en l’ensenyament de l’alemany com a llengua estrangera, camp en el que l’any 2002 va publicar juntament amb la Dra. Lucrecia Keim la regionalització d’un llibre sobre lingüística aplicada a l’ensenyament de llengües (Angewandte Linguistik in der Fremdsprachendidaktik). Així mateix ha treballat en didàctica de la traducció, concretament de l’alemany al català i al castellà.

La seva dedicació a l’Escola d’Idiomes ha anat creixent gradualment i ha anat assumint les tasques corresponents de gestió d’aquesta àrea i de consolidació de l’Escola d’Idiomes com a un dels serveis cabdals en la internacionalització de la UVic-UCC.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
14 març 2019, 11:12

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?