Vocal del Patronat

Nomenada per la via de l’article 9.2.g) dels Estatuts: Fins a tres membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador i un representant del personal d’administració i serveis, proposats pel claustre entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar cap altra instància de govern ni actuar per compte o representació de cap representació laboral de la Universitat.

M. Carme Comas Puigdesens

Vic, 1963

Diplomada en Turisme per la Universitat de Girona, és especialista en el sector hoteler.

Vinculada a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya des de l’any 2001. Primer com a professora de de Gestió Hotelera en la Diplomatura de Turisme (2001-2010) i, més tard, desenvolupant tasques de gestió a la Facultat d’Empresa i Comunicació i al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Actualment és tècnica de l’oficina de Secretaria General i responsable de Patrocini i Mecenatge de la UVic-UCC.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
14 març 2019, 11:09

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?