Estructura

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUBalmes) és una fundació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

Les finalitats i activitats establertes en els seus Estatuts preveuen, entre d’altres, promoure la creació i desenvolupament d’estudis universitaris i superiors, impulsar la recerca i transferència de coneixement, editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals, realitzar produccions de disseny gràfic i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori dins el seu àmbit d’influència.

En resposta a aquestes finalitats fundacionals, la Fundació exerceix de titular de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC), reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, i modificada per Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La Fundació també vehicula part de les seves finalitats fundacionals a través de les societats dependents Eumo Gràfic i Teknós.

L’empresa Eumo Gràfic va ser creada l’any 1990 per atendre activitats de disseny, fotocomposició, producció i realització de material en suports diversos. Actualment és coneguda amb el nom comercial d’Eumo_dc i ofereix serveis integrals de disseny, del món digital i de comunicació.

L’any 2013 es va crear Teknós, un centre de formació professional en tecnologia i comunicació que ofereix dos cicles formatius de grau superior, certificats de professionalitat i formació continua. El centre Teknós està ubicat a l’edifici La Farinera, mitjançant conveni entre la Fundació Universitària Balmes, l’Ajuntament de Vic i la Fundació Educació i Art (Feduart).

La Fundació també té com a societats multigrup Eumo Editorial i la Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (Kreas).

La Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (Kreas) es va constituir l’any 2013 fruit del treball conjunt entre la Fundació Universitària Balmes i la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), que aglutina més del 96% de la producció càrnia catalana. Kreas és un centre de formació professional dual de qualitat de l’àmbit de la indústria càrnia i agroalimentària, que va néixer amb l’objectiu de formar i qualificar els treballadors d’aquest sector per contribuir a la millora de la seva competitivitat.

Eumo Editorial va néixer l’any 1979 com a editorial de l’Escola Universitària de Mestres d’Osona. Aquesta aliança mútuament enriquidora entre estudis superiors i edició de llibres ha aportat el coneixement i l’experiència necessaris per construir un catàleg centrat en l’educació, entesa com un instrument de desenvolupament personal i d’apoderament de la ciutadania. Des de l’any 2011, l’accionariat de l’empresa està constituït per la Fundació Universitària Balmes i el Grup 62 a parts iguals, tot i que actualment Eumo Editorial ha arribat a un acord amb el Grup Planeta per recuperar el 100% del capital amb la intenció de donar entrada a un nou soci que garanteixi poder mantenir la línia editorial actual.

Finalment, la Fundació Universitària Balmes va aprovar en sessió plenària del seu Patronat, reunit el 26 de juny de 2014, el projecte de constitució de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut per promoure i desenvolupar el projecte estratègic de creació de la Facultat de Medicina. Es tracta d’una Fundació sense ànim de lucre, els fundadors de la qual són la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.

Resum d’entitats del grup (auditoria 2015-16)

logoFUB
logoUVIC

Institució docent d’estudis universitaris que desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement

logoEUMO

Empresa de serveis integrals de disseny, món digital i comunicació

logoEUMOEDITORIAL

Empresa editorial especialitzada en llibre de no ficció en català

logoTEKNOS

Centre de formació professional superior en l’àmbit multimèdia

logoKREAS

Fundació dedicada a la formació professional superior en l’àmbit d’indústria alimentària

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va ser registrada al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.945 el 19 de gener de 2016

Data d’actualització
01 març 2023, 04:01

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 2.8 / 5. Participació: 5

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?