Secretari general del Patronat (no patró)

Nomenada per la via de l’article 14.1.dels Estatuts: El Patronat designarà un secretari/ària general, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Jordi Espona Arumí

Vic, 1961

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va començar a exercir d’advocat l’any 1984 i actualment exerceix en el despatx professional de Vic, continuador d’una llarga nissaga familiar d’advocats. Va ocupar el càrrec de director de l’assessoria jurídica i secretari general de la Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, on també va ser responsable de l’Obra social, i posteriorment director dels serveis jurídics d’Unnim Caixa.

Actualment participa en diversos patronats de fundacions privades de caràcter cultural i social, com a patró, assessor o secretari. També forma part del Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic per designació de la Fundació Hospital de la Santa Creu. I és secretari general de la Fundació Universitària Balmes.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 4 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?