El Patronat

El Patronat ComposicióFacultats i funcions La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus membres, en la Comissió executiva i en el director/a general. Tindrà un nombre mínim de 14 i un màxim de 36 membres. Actualment el…