Secretari general del Patronat (no patró)

Nomenada per la via de l’article 14.1.dels Estatuts: El Patronat designarà un secretari/ària general, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Jordi Espona Arumí

Tona, 1953

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, Màster en Estudis Europeus i expert en Planificació Estratègica i Desenvolupament Territorial.

Des de 1987 ha ocupat diversos càrrecs dins de la Universitat de Vic compaginant-ho amb al seva tasca de professor titular d’Economia. Entre 1987 i 1994 va dirigir l’ Escola Universitària d’Estudis Empresarials d’Osona, i més endavant, va ser director de l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, adjunt a la rectora per a les Relacions Institucionals i la Comunicació, així com secretari general i adjunt al rector per a les Relacions Institucionals i la Comunitat.

Dins del món universitari va ser president de la comissió de publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats i director de la revista BUC de la Xarxa. També va ser coordinador general del Pla Estratègic Osona XXI i director del Consorci de Turisme d’Osona.

En l’actualitat és secretari general de la Fundació Universitària Balmes i secretari de Creacció. Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement; i ha format part de la comissió mixta de negociació del procés federatiu entre Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
08/10/2018

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes