Presentació

La UNIVERSITAT DE VIC (UVic), nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial i reconeguda per Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, sorgí de la culminació dels Estudis Universitaris de Vic (EUV), conjunt de centres adscrits a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya, procés iniciat l’any 1977 amb l’adscripció de l’Escola de Mestres Jaume Balmes.

La Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, va reconèixer la UNIVERSITAT DE VIC com a universitat privada. Anys més tard, la disposició addicional tretzena de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2014, de 27 de gener, va autoritzar la modificació de la seva denominació per la d’UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (UVic-UCC). Aquesta modificació de la denominació és fruit del contracte de federació que Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, i Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, van signar el 30 de gener de 2014. L’acte es va celebrar al Parlament de Catalunya amb la presència del conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, del secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i del rector de la Universitat, Jordi Montaña. La federació entre la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES i la Fundació Universitària del Bages dóna lloc a una estructura universitària integrada per més de 7.300 alumnes en titulacions oficials, 790 professors, 240 professionals d’administració i serveis i una oferta docent de 30 graus universitaris, 9 màsters universitaris i 8 programes de doctorat.

De naturalesa pública i de gestió privada, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global per tal que els futurs titulats incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

La UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA està subjecte al sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya que regula l’accés al primer curs d’un estudi de grau de les set universitats públiques de Catalunya (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA.

Quant a la normativa de beques i ajuts per a estudiants universitaris, la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA també està subjecta al sistema públic contemplat per la Generalitat de Catalunya.

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES té un conveni programa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per ajudar a finançar el funcionament ordinari de la Universitat i el compliment d’una sèrie d’objectius per a la millora de la docència, la recerca i la gestió.

D’acord amb l’article 45.d de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, correspon al secretari general o la secretària general elaborar la memòria anual de la Universitat. La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic. Totes les memòries de la universitats són accessibles al repositori institucional de la UVic.

Data d’actualització
17 juny 2022, 07:52

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?