Protocol de viatges

El Protocol de viatges és un reglament intern de la Universitat que reflecteix els compromisos de la comunitat alineats al Codi ètic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA i la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES.

Aquest reglament és d’aplicació a tot el personal de la FUB, el personal docent i investigador (PDI), d’administració i serveis (PAS) de la UVic-UCC i per analogia al personal extern vinculat o relacionat amb projectes, ensenyaments o esdeveniments, experts, investigadors, assessors, col·laboradors i, en general els convidats per la UVic-UCC. També és d’aplicació als estudiants de tots els cicles quan formin part dels òrgans de govern de la UVic-UCC o els hi hagin estat encomanades activitats específiques per aquests òrgans.

El Protocol de viatges és d’aplicació als viatges que es financen amb fons propis i amb autorització o dotació pressupostària disponible. També és d’aplicació, amb caràcter supletori, als fons de procedència externa integrats o incorporats al pressupost de la UVic-UCC.

Quant a les retribucions per assistència a la concurrència de reunions de diferent índole, cal subratllar que la UVic-UCC i la FUB no les contempla.

Mitjana viatges i dietes (any natural 2014)

Imports informats a la Seguretat Social a través del fitxer CRA (conceptes retributius abonats) RDLL 16/2013 de 20 de desembre.

Alta Direcció (3 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 671,88€
Despeses locomoció Transport Públic 1842,09€
Despeses estada 159,97€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 38,02€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 302,88€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 58,49€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Vicerectors + Secretaries generals (5 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 1185,39€
Despeses locomoció Transport Públic 738,13€
Despeses estada 109,28€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 23,34€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 119,45€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 3,06€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Degans (4 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 558,33€
Despeses locomoció Transport Públic 441,39€
Despeses estada 0,00€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 89,99€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 9,71€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Vicedegans (3 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 1013,07€
Despeses locomoció Transport Públic 550,95€
Despeses estada 133,81€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 76,45€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 85,62€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Caps d’Estudi (4 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 58,61€
Despeses locomoció Transport Públic 100,24€
Despeses estada 0,00€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 16,77€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Coordinadors (16 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 181,58€
Despeses locomoció Transport Públic 86,60€
Despeses estada 34,55€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 23,26€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 19,95€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Directors Departament (11 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 182,12€
Despeses locomoció Transport Públic 46,02€
Despeses estada 258,56€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 16,82€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 32,76€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Directors PAS (14 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 307,00€
Despeses locomoció Transport Públic 183,72€
Despeses estada 10,57€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 3,50€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 37,42€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Caps PAS (4 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 118,57€
Despeses locomoció Transport Públic 294,53€
Despeses estada 683,24€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 24,4€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 131,07€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
Responsables PAS (9 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 3,80€
Despeses locomoció Transport Públic 2,81€
Despeses estada 33,38€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 12,81€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 0,00€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
PDI Titular Temps Complet (52 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 180,98€
Despeses locomoció Transport Públic 139,31€
Despeses estada 99,81€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 5,10€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 12,32€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 30,83€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€
PDI Agregat Temps Complet (111 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 132,75€
Despeses locomoció Transport Públic 121,61€
Despeses estada 48,48€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 5,02€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 19,75€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 18,89€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,24€
PAS Temps Complet (142 llocs de treball)
Despeses locomoció (quilometratge) 47,28€
Despeses locomoció Transport Públic 63,62€
Despeses estada 49,22€
Despeses Manutenció pernocta Espanya 3,67€
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya 10,53€
Despeses Manutenció pernocta Estranger 11,83€
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger 0,00€

Data d’actualització
14 març 2019, 11:41

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?