Informació general de la plantilla

Dades de plantilla, directori i cvs

Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2018-2019.
Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2017-2018.
Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2016-2017.
Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2015-2016.

Directori UVic: conté la informació de contacte i ubicació del PAS i PDI de la universitat.

U-Recerca: conté un breu perfil del PDI (nom, categoria, dedicació, distincions i breu currículum vitae dels professors per departament i àrea acadèmica).

Caracterització del PDI contractat

PDI doctorat a TC/Total PDI TC

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% de PDI doctorat 38,0% 41,5% 46,3% 46,3% 44,9% 45,0% 45,0%*

Taula PDI acumulat per categoria i universitat en centres integrats. Situació a 1 de gener (Universitats públiques + UVic) (Font:UNEIX)

 

PDI doctorat a la UVic-UCC/Total PDI doctorat

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% de PDI doctorat UVic 31% 33% 25% 24% 35% 23%

Taula d.1. Evolució de la tipologia de doctorands a la UVic-UCC. % PDI (Font: Informe matrícula Escola Doctorat UVic-UCC)

 

PDI amb nacionalitat estrangera a TC/Total PDI TC

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% de PDI estranger 2,8% 3,3% 2,4% 3,6% 2,4% 2,4% 2,4%*

Indicador C.3. PDI Internacional dels indicadors d’internacionalització del CIC (Font: UNEIX)

*Dades provisional, prèvies a la validació dels fitxers d’UNEIX.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Àrea de Gestió Econòmica i de Personal

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?