Gerent

El o la gerent de la Universitat exerceix, per delegació del rector/a de la Universitat i del director/a general de la FUB, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i l’execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits.

És nomenat/da i rellevat/da pel Patronat de la FUB, a proposta del rector/a de la Universitat i del director/a general de la Fundació.

​Es dedica a temps complet a les funcions pròpies del seu càrrec i no pot exercir funcions docents a la Universitat de Vic.

Gerent: Marc Mussons Torras

Article 47

Corresponen al o la gerent de la Universitat, les funcions de direcció i gestió de les àrees economicoadministratives de la Universitat i l’execució dels acords de govern de la Universitat i de la Fundació en aquests àmbits.

Algunes d’aquestes funcions són:

  • a) ​Elaborar el projecte de pressupost de la Universitat, d’acord amb els objectius i les prioritats que estableixin el director/a general de la Fundació i el rector/a de la UVic amb la col·laboració dels centres, càtedres i serveis de la Universitat.
  • b) ​Fer el seguiment i control de l’execució pressupostària de la Universitat.
  • c) ​Dur a terme el control i seguiment de la tresoreria.
  • d) ​Dirigir els serveis economicoadministratius i logístics de la Universitat amb la implicació dels responsables acadèmics funcionals que corresponguin.
  • e) ​Mantenir actualitzat l’inventari patrimonial de la Universitat.
  • f) Participar en la negociació de les normes de funcionament laboral amb el comitè d’empresa i responent davant la direcció general de la Fundació.
  • g)​ Col·laborar amb el rector/a de la Universitat i el director/a general de la Fundació en l’elaboració de la plantilla anual de la Universitat.
  • h) ​Elaborar la proposta dels plans plurianuals d’infraestructures i serveis de la Universitat i executar-los de comú acord amb la direcció general de la Fundació.

Data d’actualització

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?