Informació general

La política de qualitat de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA està inspirada en la missió i la visió de la pròpia institució i la seva definició pren com a marc de referència els cinc eixos estratègics de la universitat: el seu model de formació, el desenvolupament de la recerca i la transferència, un model d’organització sostenible, les persones que conformen la comunitat universitària i l’arrelament i la projecció internacional de la universitat.

Al mateix temps, la UVic-UCC vol ser una institució caracteritzada i reconeguda per l’aplicació d’una política de qualitat basada en els seus valors:

  • Mantenir una dimensió humana, amb un tracte directe i de proximitat amb l’alumnat. Centrar-se en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global per tal que els futurs titulats incorporin els valors d’integritat en l’actuació personal, exigència en l’àmbit professional i responsabilitat en el terreny social.
  • Fer front a les necessitats de l’entorn, donant respostes àgils, promovent la innovació, la creativitat i l’emprenedoria, a fi de mantenir i fer créixer l’arrelament i la proximitat al territori.
  • Mantenir i promoure sinèrgies transversals entre àmbits de coneixement, tant internes com amb altres institucions. Tant del territori com de l’àmbit internacional, a fi de transmetre el coneixement i les potencialitats de la Catalunya Central al món sencer.
  • Promoure el rigor, la qualitat i l’excel·lència, en la docència, en la recerca i transferència de coneixement i en l’organització interna de la institució i les persones que formen la comunitat universitària, i fer-ho públic rendint comptes tot facilitant l’accés a aquesta informació a la societat en general.

La Universitat compta amb un sistema de garantia interna de la qualitat, sobre el qual basa la millora contínua dels seus processos, a partir de la satisfacció dels grups d’interès als que adreça la seva activitat.

El sistema de qualitat de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA s’organitza a partir de la definició dels seus processos estratègics, clau i de suport d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu les etapes bàsiques del cercle per a la qualitat total: planificar, actuar, avaluar, millorar i retre comptes. Per això, la UVic-UCC ha dissenyat i implantat els mecanismes i instruments del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat en funció d’aquesta política, procurant d’incorporar de mica en mica aquesta manera d’entendre la qualitat a tots els nivells de la institució i a totes les seves activitats.

Paraules clau
universitat, governança, qualitat

Data d’actualització
03 febrer 2021, 12:26

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?