Indicadors universitaris

La UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA elabora anualment els indicadors acadèmics bàsics per a determinar la qualitat i fer una correcte seguiment dels seus programes formatius.

 

Satisfacció

La UVic-UCC publica periòdicament Informació dels resultats de les enquestes de satisfacció dels grups d’interès.

 

Queixes i suggeriments

La UVic-UCC publica periòdicament Informació dels resultats de queixes i suggeriments dels grups d’interès.

 

Aprenentatge

Per a dur a terme aquesta tasca la UVic-UCC revisa periòdicament els resultats dels programes formatius a través d’un procés de recollida i anàlisi d’informació acadèmica per a la revisió i la millora de les titulacions. S’entén per resultats del programa formatiu els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels grups d’interès.

Cada vegada més, els processos d’avaluació externa posen més èmfasi en els resultats d’aprenentatge i menys en els processos que condueixen a assolir-los.

Per a la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA l’avaluació dels aprenentatges és el procés que permet determinar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge dels seus estudiants. Per aquest motiu la Universitat s’assegura que tant les activitats formatives com el sistema d’avaluació siguin pertinents, públics i adequats per certificar els aprenentatges reflectits en el perfil de formació. I per determinar-ne el grau de validesa, la UVic-UCC elabora i manté el seu propi catàleg d’indicadors que, majoritàriament, són compartits en igualtat de condicions per totes les universitats del Sistema Universitari de Catalunya.

Les dades comparatives amb la resta d’universitats dels sistema públic es poden consultar a través Winddat, el web d’indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi de les titulacions de Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Paraules clau
universitat, qualitat, avaluació

Data d’actualització
31 gener 2023, 01:53

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?