Agències de qualitat

A banda dels mecanismes interns d’avaluació, la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA té establert diversos convenis amb agències externes d’avaluació de la qualitat universitària.

 • AQU Catalunya: l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l’educació superior, tot satisfent estàndards europeus de qualitat i atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat. La UVic-UCC és membre nat del Consell de Direcció de l’agència.
 • ANECA: l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) és una fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions.

Ambdues agències, i per extensió la UVic-UCC, formen part de les més altes associacions d’institucions internacionals que vetllen per a la qualitat dels sistemes universitaris arreu del món: ENQA, INQAAHE i EQAR.

Aquestes organismes externs i independents de la universitat són els encarregats d’avaluar les persones, les titulacions i els centres universitaris; seguint les directrius públiques i adequades per a cada cas:

Professorat

 • Acreditació (figures de lector, agregat i catedràtic, per AQU Catalunya; i figures de profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor titular de universidad i profesor catedrático de universidad, per ANECA)
 • Trams de recerca (sexennis)

Titulacions

 • Verificació, seguiment, modificació i acreditació

Centres

 • Seguiment

 

Per altra banda, en l’àmbit institucional la Universitat està vinculada a les següents xarxes universitàries i partners:

 • Xarxa Vives (XV)
 • Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
 • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
 • Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)
 • European Association for International Education (EAIE)
 • European Universities Association (EUA)
 • Euromed Permanent University Forum (EPUF)
 • Programa Erasmus+
 • Fundació Institut Confuci de Barcelona
 • Global University Network for Innovation (GUNi)
 • Horitzó Àsia
 • International Association of Universities (IAU)
 • Universia

Paraules clau
universitat, qualitat, avaluació

Data d’actualització
14 març 2019, 11:20

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?