La UVic-UCC en xifres

Aquest web és un projecte en constant evolució i millora. A més d’aquest treball continu, actualment estem treballant en la implementació d’informació en format obert i en el desenvolupament global d’aquest apartat.

Tanmateix, mentrestant podeu consultar la informació més rellevant en les taules d’indicadors següents (disponibles a Continguts relacionats):

  • Taula 1a Nombre total i evolució de sol·licituds de matrícula (demanda) a la UVic i a Catalunya (cursos 2013/14 a 2017/18)
  • Taula 2a Nombre i evolució del nombre d’estudiants matriculats vs. places preinscripció i places previstes (cursos 2014/15 a 2017/18)
  • Taula 1a Percentatge i evolució de la demanda de places vs. curs anterior (cursos 2013/14 a 2017/18)
  • Taula 3 Nombre d’alumnes matriculats en cadascun dels títols oferts.
  • Taula 8a i 8b Principals dades sobre el rendiment acadèmic de les titulacions (cursos 2008/09 a 2016/17): taxa de graduació, taxa d’abandonament, taxa d’eficiència, taxa de rendiment, taxa d’èxit, durada dels estudis, nombre de titulats
  • Taula 9 Nombre i percentatge d’alumnes per sexe i per procedència (de fora la comunitat i estrangers) matriculats a les titulacions.

Contiguts relacionats

Paraules clau
universitat, qualitat, avaluació

Data d’actualització
*

Font d’informació

Àrea de Qualitat

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?