Càtedres

Les càtedres de la UVic-UCC són unitats vinculades a un centre de recerca i transferència de coneixement (CERT) o a un centre docent que promouen la divulgació científica, la transferència de coneixement i la cooperació acadèmica en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

Les càtedres poden ser pròpies de la universitat o interuniversitàries i participades per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació. La UVic-UCC podrà vincular, mitjançant conveni, centres d’investigació i càtedres la titularitat de les quals sigui d’una altra entitat pública o privada.

A més del seu tractament a les Normes d’Organització i Funcionament (NOF), les càtedres es regeixen pel Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i transferència de coneixement i les càtedres.

En els darrers anys la UVic-UCC ha creat una estructura de càtedres creixent, transversal i molt dinàmica amb l’objectiu d’incorporar talent i visions complementàries a les àrees d’estudi que li són pròpies.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:20

Font d’informació

Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?