Facultat de Medicina

Un dels projectes estratègics de la Fundació Universitària Balmes és la creació de la Facultat de Medicina de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA. Entre els motius que la justifiquen destaquen la demanda d’estudis de medicina a Espanya és molt superior a l’oferta; la previsió que en els propers deu anys es produirà un nombre important de jubilacions; el fet que un percentatge significatiu de metges residents a Catalunya procedeixen d’altres països; el desequilibri territorial de l’oferta privada d’estudis de Medicina a l’Estat espanyol; la tendència creixent dels fluxos d’estudiants internacionals; la carència d’algunes especialitats com la Medicina Familiar o Comunitària; la tendència a l’envelliment de la població i l’increment de les malalties cròniques evolutives; la necessitat de revisar i reordenar el sistema sanitari i de salut pública, i les necessitats formatives emergents dels professionals del sector sanitari.

Els nous estudis de Medicina es caracteritzaran per un alt nivell d’excel·lència professional en valors i competències, una vocació internacional i una oferta docent genuïna i diferenciada que permeti a la UVic-UCC adquirir un prestigi en l’àmbit de la salut. S’estima que l’impacte socioeconòmic en el territori, fruit de la implantació d’aquests estudis, sigui d’un volum d’inversió inicial en equipaments i infraestructures de 19 milions d’euros; un volum de negoci generat al voltant dels 22 milions d’euros (que representaria el 0,3% del PIB d’Osona i el Bages); i una ocupació creada de 243 llocs de treball.

Respecte a la seva oferta docent, la Facultat estarà formada pel Grau en Medicina, amb 80-100 places, un conjunt de màsters i doctorats, formació de postgrau MIR en Medicina Familiar i en Geriatria, i dobles titulacions.

Convertit en el projecte insígnia de la UVic-UCC per al futur proper, la nova Facultat de Medicina serà un centre extern i adscrit a la Universitat, que dependrà de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va quedar formalment constituïda el 16 de gener de 2015 i actualment està en tràmit d’inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. La Fundació, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, estarà regida per un patronat que podrà tenir fins a un màxim de 20 membres, tot i que en un principi només n’hi ha 6 de nomenats: Josep Arimany, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, que en serà el president; l’advocat David Sanclimens, secretari; i els vocals Joan Turró i Josep Terradellas, director general i secretari de la FUBalmes, respectivament; Antoni Llobet, regidor d’Universitats de l’Ajuntament de Manresa; i Valentí Martínez i Imma Ubiergo, director general i adjunta a la direcció de la FUBages, respectivament.

Per altra banda, està previst que al llarg del primer trimestre de 2015 se signi l’acord de cessió d’ús de l’edifici de can Baumann a la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, situat a la carretera de Roda de Vic, per acollir la nova Facultat de Medicina, quan aquesta hagi obtingut el llum verd de Madrid. Aleshores també s’hi instal·larà la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, formant així el Campus de Ciències de la Salut de la UVic-UCC.

Vista la importància i l’impacte socioeconòmic que tindrà per a la Catalunya Central l’impuls de les activitats docents, de recerca i transferència de coneixement en l’àmbit de les Ciències de la Salut previstes, s’ha constituït l’anomenat “Cercle Impulsor de la Facultat de Medicina de la Catalunya Central” que té com a objectiu evidenciar i articular la implicació, la participació i, si escau, el suport econòmic o d’altra mena dels principals agents socials i econòmics del territori en el projecte.

En els darrers anys, la UVic-UCC ha creat una estructura de càtedres creixent, transversal i molt dinàmica amb l’objectiu d’incorporar talent i visions complementàries a les àrees d’estudi que ens són pròpies. Actualment, la UVic-UCC incorpora vuit càtedres en diversos àmbits del coneixement. Són particularment remarcables les càtedres que treballen aspectes relacionats amb el món de la salut i l’acció social des de diversos vessants, ja siguin metodològics, tecnològics, científics, d’estratègia, assistencials o una combinació d’aquests factors. Així, en els darrers anys s’han creat la Càtedra de Serveis Socials amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat; la Càtedra de Cures Pal·liatives amb l’Institut Català d’Oncologia; la Càtedra TIC i Salut amb la Fundació del mateix nom; la Càtedra de Recerca Qualitativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Dr. Robert i l’Institut d’Estudis de la Salut (IES); la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades amb la Fundació IrsiCaixa i la Fundació de Lluita contra la Sida; i la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar amb la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, totes elles relacionades en alguna mesura amb la salut i el benestar. A aquestes s’hi afegiria properament una nova Càtedra en Bioètica en col·laboració amb una important fundació que és en tràmit de ser formalment aprovada pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Totes aquestes càtedres, liderades per persones de referència en cadascun dels àmbits, contribueixen a aportar un fonament científic, social i també territorial al projecte de futur de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Per tal d’impulsar aquest projecte en la sessió plenària del Patronat de la Fundació Universitària Balmes de 24 d’abril de 2014 es va aprovar el nomenament del Dr. Josep Arimany com a comissionat del Patronat de la FUB per al projecte de la Facultat de Medicina.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:15

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?