Memòria anual

D’acord amb l’article 45.d de les NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, correspon al secretari general o la secretària general elaborar la memòria anual de la Universitat.

La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per la Universitat, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.

Totes les memòries de la universitat són accessibles al repositori institucional de la UVic.

Paraules clau
institució, avaluació, rendiment

Data d’actualització
27 setembre 2019, 08:32

Font d’informació

Secretaria General de la UVic-UCC

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?