Consell de mecenatge

El Patronat de la FUB del dia 1 de desembre de 2016 va aprovar la composició del Consell de Mecenatge:

President:

Oriol Guixà

Vocals:

Andreu Mas Colell
Miquel Vilardell
Francesc Santasusana
Pietat Sanjuan
Antoni Esteve

Article 30 (Estatuts)

El Consell de mecenatge el formen persones físiques o jurídiques designades pel Patronat entre persones de reconegut prestigi de la societat civil, institucional i empresarial amb la funció de promoure i fomentar el mecenatge privat en les activitats de la Universitat.

Els membres d’aquest Consell exerciran el càrrec gratuïtament però podran ser reemborsats de les despeses, justificades, que els produeixi exercir-lo. Quedaran obligats a actuar amb honradesa i lleialtat i a fer que s’acompleixin els fins fundacionals, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.

El Patronat aprovarà les normes bàsiques de funcionament d’aquest Consell prenent com a referència el que estableixen aquests estatuts i el Codi civil de Catalunya per al funcionament del Patronat.

Les funcions d’aquest Consell no limitaran les que la Llei o aquests estatuts atribueixen al Patronat que no els pot delegar cap de les funcions legalment o estatutàriament indelegables.

Paraules clau
FUB, governança, organitzacio

Data d’actualització
14 març 2019, 11:15

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?