Comissions estratègiques

Article 29 (Estatuts)

El Patronat pot designar comissions per debatre línies estratègiques de la gestió de la institució, com ara qualitat, polítiques de personal i economia i infraestructures. Es podran constituir comissions segons les necessitats de la institució.

Cada comissió establirà uns objectius que hauran de tenir l’aprovació de la Comissió executiva i/o del Patronat.

Aquestes comissions estaran formades per un mínim de dos membres del Patronat, un membre del Consell consultiu de la Universitat, un màxim de dos professionals externs, el rector o rectora de la Universitat o la persona en qui delegui i el director o directora general de la Fundació. Es podran convidar altres persones que, segons l’ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Comissió.

Actuarà com a secretari, el secretari/ària general del Patronat.

El Patronat nomenarà entre els membres de la comissió el seu president.

Cada comissió donarà comptes a la Comissió executiva i/o al Patronat, de les polítiques i propostes acordades en la pròpia comissió.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?