Comissions estratègiques

Article 29 (Estatuts)

El Patronat pot designar comissions per debatre línies estratègiques de la gestió de la institució, com ara qualitat, polítiques de personal i economia i infraestructures. Es podran constituir comissions segons les necessitats de la institució.

Cada comissió establirà uns objectius que hauran de tenir l’aprovació de la Comissió executiva i/o del Patronat.

Aquestes comissions estaran formades per un mínim de dos membres del Patronat, un membre del Consell consultiu de la Universitat, un màxim de dos professionals externs, el rector o rectora de la Universitat o la persona en qui delegui i el director o directora general de la Fundació. Es podran convidar altres persones que, segons l’ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per als interessos de la Comissió.

Actuarà com a secretari, el secretari/ària general del Patronat.

El Patronat nomenarà entre els membres de la comissió el seu president.

Cada comissió donarà comptes a la Comissió executiva i/o al Patronat, de les polítiques i propostes acordades en la pròpia comissió.

Paraules clau
FUB, governança, organització

Data d’actualització
27 març 2022, 07:26

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?