Informe anual de govern corporatiu

En compliment de l’article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública i l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, la Fundació Universitària Balmes (en endavant “FUB”) ha confeccionat una proposta d’Informe de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici del curs acadèmic 2018-2019 (01.07.2018 – 30.06.2019).

La Comissió Executiva del Patronat de la FUB el dia 10 d’octubre de 2019 acorda aprovar per unanimitat la proposta d’Informe de Govern Corporatiu per a la seva elevació a l’aprovació definitiva, en el seu cas, pel Patronat que es celebrarà el pròxim mes de desembre de 2019.

Una vegada el Patronat de la FUB hagi aprovat, en el seu cas, l’Informe de Govern Corporatiu serà publicat i es podrà consultar en el Portal de la Transparència.

Data d’actualització
*

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana / 5. Participació:

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?