Informe anual de govern corporatiu

En compliment de l’article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública i l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, la Fundació Universitària Balmes (en endavant “FUB”) confecció anualment l’Informe de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici de cada curs acadèmic.

Informe de Govern Corporatiu 2019-2020

La FUB ha confeccionant l’Informe de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici del curs acadèmic 2019-2020 (01.07.2019 – 30.06.2020), que ha estat aprovat pel Patronat de la FUB el dia 17 de desembre de 2020 i publicat al Portal de la Transparència.

Informe de Govern Corporatiu 2018-2019

La FUB ha confeccionat l’Informe de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici del curs acadèmic 2018-2019 (01.07.2018 – 30.06.2019). La Comissió Executiva del Patronat de la FUB el dia 10 d’octubre de 2019 va aprovar per unanimitat la proposta d’Informe de Govern Corporatiu per a la seva elevació a l’aprovació definitiva pel Patronat i aquest reunit el dia 10 de desembre de 2019 aprova l’Informe de Govern Corporatiu 2018/19.

Data d’actualització
07 gener 2021, 06:44

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?