Informe de control

Activitats de supervisió i riscos

Si bé els objectius i l’activitat que porta a terme la fundació es poden veure afectats per riscos, la Fundació realitza els oportuns controls per garantir la seguretat i la minimització de la possibilitat de qualsevol situació de risc. La majoria de processos es troben doncs recollits en protocols i reglaments interns.

La FUB compta amb un Codi de Bon Govern, un Codi de Conducta, un Codi Ètic i un Reglament de Bones Pràctiques.

Actualment la Fundació està treballant per a la confecció d’un Pla de Compliment Normatiu que serà aprovat, si escau, pel Patronat de la Fundació a fi i efecte de lluitar per la prevenció i persecució d’infraccions penals.

Continguts relacionats

Data d’actualització
08 setembre 2020, 05:56

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?