Informe de compliment del Codi de conducta per a la realització d’inversions

En compliment de l’article 333.10 del Codi Civil de Catalunya que estableix: Si la Fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d’acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

Així com de l’article 6 .2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública; de l’Acord de 20 de febrer de 2 019 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV); i, l’article 10 de l’Ordre JUS/152/2018, les fundacions i entitats sense afany de lucre han d’emetre anualment un informe anual relatiu a les inversions temporals en valors mobiliaris i instruments financers realitzades i al compliment del Codi de Conducta per a la realització de les inversions aprovat per aquestes.

De conformitat amb l’anterior normativa i en particular el Codi de Conducta per la realització d’Inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC) aprovat pel Patronat de la Fundació en data 17 de desembre de 2018 i publicat al Portal de la Transparència institucional, es procedeix a emetre el següent informe anual del Codi de Conducta per la realització d’inversions de la Fundació Universitària Balmes.

Data d’actualització
23 gener 2023, 07:10

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?