Estatuts

El Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES va aprovar per unanimitat en sessió extraordinària de 18 de desembre de 2012 els seus nous Estatuts adaptats el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Aquests nous Estatuts incorporen les modificacions que es van introduir en la darrera reforma del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, alhora que també si ha establert un nou model de governança de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA en la línia dels sistemes universitaris més moderns que han adoptat alguns dels països del nostre entorn.

D’entre els aspectes més importants del seu contingut, es destaca:

  • S’atribueix al Patronat el paper de màxim òrgan de govern de la Fundació i de responsable en la definició de l’estratègia i es fa una delimitació clara entre les figures del rector/a de la Universitat i del director/a general de la Fundació. L’un com a màxima autoritat acadèmica i l’altre com a màxim responsable econòmic que convergeixen en la figura del gerent.
  • El Patronat s’amplia fins a un màxim de 35 patrons entre els que hi ha els representants de la comunitat universitària, dos PDI i un PAS, proposats pel Claustre.
  • Es preveu també la incorporació de representants de centres que es puguin federar amb la UVic.
  • Pel que fa a la Comissió executiva augmenta les competències per delegació del Patronat i s’amplia la representació amb un membre de la comunitat universitària.
  • Es preveu la creació d’una Comissió permanent amb funcions directives i de suport al rector/a i al director/a general.
  • Així mateix s’hi preveuen les comissions estratègiques com a òrgans de debat i de participació en l’elaboració de propostes en les línies estratègiques de gestió de la institució.
  • També és de destacar la generalització dels concursos oberts per a la selecció dels principals càrrecs de la Universitat.
  • Altres aspectes de les modificacions són l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació, el domicili social o la possibilitat que el secretari/ària no sigui patró.

El text refós dels Estatuts va ser aprovat pel Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES el 18 de desembre de 2012 i pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 2 de juliol de 2013 i van ser aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per la Resolució del Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13 de setembre de 2013.

Paraules clau
fub, governança, normativa

Data d’actualització
01 maig 2022, 07:51

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 0 / 5. Participació: 0

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?