Acte de constitució

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES va iniciar les seves activitats el dimecres 9 de gener de 1985, data en què es va formalitzar davant el notari Sr. Eduard Nebot l’escriptura de la seva carta fundacional en què assumia la titularitat de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes amb la voluntat de restituir a la ciutat de Vic la institució universitària que fou suprimida el 1717 com a conseqüència de represàlies de la guerra de Successió.

La composició del Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES en la seva carta fundacional quedà constituït per les següents persones:

 • President: l’alcalde de Vic, Sr. Ramon Montañà
 • Vicepresident: el director de l’Escola de Mestres, Dr. Salvador Reguant
 • Secretari: el sotsdirector de l’Escola de Mestres, Sr. Ricard Torrents
 • Vocals:
  • Dr. Miquel Siguán, en representació de la Universitat de Barcelona
  • Dr. Manuel de Guzmán, en representació de la Universitat de Barcelona
  • Sr. Jacint Codina, en representació de l’Ajuntament de Vic
  • Sr. Enric López, en representació del claustre de professors
  • Sra. Àngels Puigoriol, en representació dels alumnes
  • Sra. Núria Viñas, exalumne de l’Escola i mestre en exercici
  • Sr. Candi Espona, per la seva acreditada vinculació amb el centre

La naturalesa jurídica de la Fundació era de caràcter mixt, pública i privada, i el fet que l’Ajuntament de Vic en fos el soci fundador –l’alcalde n’ostentà estatutàriament la presidència– li conferí caràcter públic municipal. Aquesta iniciativa civil també pretenia contribuir a pal·liar la desigualtat territorial evidenciada en l’accés desigual a la formació superior i universitària, atès que el mapa universitari concentrava l’oferta dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

Des del curs 1977/1978 l’Escola Universitària de Mestres estava adscrita a la Universitat de Barcelona sota el Patronat del Col·legi Sant Miquel dels Sants, que en fou l’entitat titular i promotora. Aquest va ser el primer pas per abandonar el caràcter d’escola privada i retornar a Vic el seu caràcter de ciutat universitària.

El procés per assolir la restitució de la Universitat continuà el 1987 amb la constitució i unificació de la titularitat jurídica dels Estudis Universitaris de Vic (EUV), conjunt de centres adscrits a diferents universitats públiques de Catalunya; i culminà l’any 1997 amb el restabliment de la Universitat de Vic, reconeguda per Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig.

Paraules clau
FUB, governança, història

Data d’actualització
14 març 2019, 11:12

Font d’informació

Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?