Estructura

Estructura La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUBalmes) és una fundació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. Les finalitats i activitats establertes en els seus Estatuts preveuen, entre d’altres, promoure la creació i desenvolupament d’estudis universitaris i superiors, impulsar la recerca i transferència de coneixement, editar…