Informació general

Segons l’article 22.k de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat i l’article 13.2.XXIX dels Estatuts de la FUB, el Patronat és l’òrgan col·legiat encarregat d’“aprovar els contractes i convenis de federació, adscripció, associació o vinculació amb institucions d’ensenyament superior, centres de recerca i transferència de coneixement, instituts d’investigació i altres institucions amb objectius afins a la Universitat de Vic”.

Per altra banda, el rector és l’òrgan unipersonal que segons l’article 42.1.k de les NOF i l’article 34.1.j dels Estatuts ha de “signar els convenis de col·laboració acadèmica (docència, recerca i transferència de coneixement, etc.), amb altres institucions”. Així mateix, el rector pot delegar aquesta funció en els altres càrrecs.

Conveni
Document amb què s’estableixen uns acords entre dues o més institucions o organismes per dur a terme un objectiu d’interès comú, el compliment dels quals té caràcter obligatori.

Data d’actualització
14 març 2019, 11:43

Font d’informació

Secretaria General de la UVic-UCC

T’ha sigut útil la informació de la pàgina?

Mitjana 5 / 5. Participació: 1

Fins ara ningú ho ha valorat!

Lamentem que aquesta publicació no hagi set útil!

Com podem millorar aquesta pàgina?

Imprimir

Aquesta pàgina està desactualitzada?