Viabilitat econòmica

La direcció de la Universitat ha presentat a les facultats aquest document on es recullen els diferents indicadors econòmics que fan referència a la viabilitat de la institució i als seus projectes estratègics. Es tracta d’un document que juntament amb les explicacions que s’han donat a les sessions configura un mapa de les principals línies estratègiques de futur.

Continguts relacionats

Data d’actualització
27/05/2015

Font d’informació
Direcció General de la Fundació Universitària Balmes

Imprimir