Inserció laboral

Inserció laboral La UVic-UCC compta amb un Servei d’Inserció Laboral que vetlla per a la inserció laboral dels estudiants i dels graduats i graduades de la universitat, mantenint-los informats de les ofertes de treball que hi ha en cada moment i oferint-los cursos per ajudar-los en l’entrada al món laboral. D’altra banda, la UVic-UCC col·labora,…

Joan Masnou Suriñach

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua Joan Masnou Suriñach Sant Quirze de Besora, 1961 Formació 1984: Llicenciat en Filologia Anglesa. Universitat de Barcelona. 1998: Màster en Filologia Anglesa. Universitat Autònoma de Barcelona 2013: Doctor en Traducció Llengües i Literatures (Qualificació: Excel·lent Cum Laude). Universitat de Vic. Activitats acadèmiques / professionals 1984 – 1987: Professor…

Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic UManresa

Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic UManresa Facultats i funcions Article 16 (NOF) ​ Els centres de les entitats federades (denominats en aquestes normes centres federats) són centres de ple dret de la Universitat de Vic amb règim d’independència jurídica i econòmica. Aquests centres estableixen amb la Universitat una relació de col·laboració institucional…

Jordi Montaña Matosas

Rector Jordi Montaña Matosas Barcelona, 1949 Formació 1971: Enginyer Industrial. ETSIIB, Universitat Politècnica de Cataluya. 1976: Managing innovation. Management Center University of Bradford. 1978: Industrial Marketing. Management Center University of Bradford. 1984: Màster en Direcció i Administració d’Empreses. ESADE. 1986: Doctor Enginyer Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya. 1987: Marketing Strategy. IMI (actualment IMD). 2010: Premi…

Pere Quer Aiguadé

Vicerector d’Ordenació Acadèmica Pere Quer Aiguadé Olesa de Montserrat, 1964 Formació 1987: Llicenciat en Filologia Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona 2001: Doctor en Filologia Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona Activitats acadèmiques / professionals 1990-1994: Professor Llengua Catalana i Literatura Ensenyament secundari i Cap d’Estudis – IES El Cairat 1994 – 2001: Professor agregat – Estudis…

Campus Professional

Campus Professional Facultats i funcions El Campus Professional compta actualment amb la Fundació KREAS d’Olot, creada conjuntament amb la FECIC, per desenvolupar un centre de formació dual en la indústria càrnia i agroalimentària catalana. També compta amb el Centre TEKNÓS a Vic, creat conjuntament amb la Fundació Educació i Art de l’Ajuntament de Vic, per…

Centre Internacional de Formació Contínua

Centre Internacional de Formació Contínua ComposicióFacultats i funcions El Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) gestiona i coordina l’oferta formativa de cursos, màsters i postgraus de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El seu objectiu és contribuir a la formació dels professionals qualificats que requereix el món empresarial i el conjunt…

Comitè d’Empresa

Comitè d’Empresa Facultats i funcions La funció principal és garantir els drets de les persones treballadores, sobre la base del que estableix l’Estatut dels Treballadors i el Conveni de la Universitat de Vic. El Comitè d’Empresa està format per 13 treballadors/es de la UVic elegits per la totalitat de treballadors/es de la Universitat. President: Josep…

Gerent

Gerent ComposicióFacultats i funcions El o la gerent de la Universitat exerceix, per delegació del rector/a de la Universitat i del director/a general de la FUB, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i l’execució dels acords dels òrgans de govern en aquests àmbits. És nomenat/da i rellevat/da pel…

Consell de Govern de la Universitat

Consell de Govern de la Universitat ComposicióFacultats i funcionsReunions i acords El Consell de Govern de la Universitat és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de…