Consell de mecenatge

Consell de mecenatge ComposicióFacultats i funcions El Patronat de la FUB del dia 1 de desembre de 2016 va aprovar la composició del Consell de Mecenatge: President: Oriol Guixà Vocals: Andreu Mas Colell Miquel Vilardell Francesc Santasusana Pietat Sanjuan Antoni Esteve Article 30 (Estatuts) El Consell de mecenatge el formen persones físiques o jurídiques designades pel…

Consell consultiu

Consell consultiu ComposicióFacultats i funcions Actualment el Consell Consultiu de la Fundació Universitària Balmes està format per: President: Ricard Torrents i Bertrana: primer rector de la UVic Vocals: Josep M Anzizu Furest (professor, empresari, EADA) Pilar Benejam Arguimbau (geògrafa, emèrita UAB) Salvador Cardús i Ros (sociòleg, UAB) Alícia Casals Gelpi (bioenginyera, UPC) Joan Contijoch (president…

Secretari general

Secretari general ComposicióFacultats i funcions L’actual secretari general del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Jordi Espona. Article 14 (Estatuts) El Patronat designarà un secretari/ària general, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. També en aquest cas el secretari/ària general té el deure…

Comissions estratègiques

Comissions estratègiques Facultats i funcions Article 29 (Estatuts) El Patronat pot designar comissions per debatre línies estratègiques de la gestió de la institució, com ara qualitat, polítiques de personal i economia i infraestructures. Es podran constituir comissions segons les necessitats de la institució. Cada comissió establirà uns objectius que hauran de tenir l’aprovació de la Comissió…

Comissió permanent

Comissió permanent ComposicióFacultats i funcions Actualment la Comissió permanent de la Fundació Universitària Balmes està formada per: President: Regidor de l’Ajuntament de Vic: Josep Arimany Secretari general (no patró): Jordi Espona Vocals: Subdirector general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya: Josep Ribas Alcalde de l’Ajuntament de Manlleu: Àlex Garrido Director general de Bon Preu: Joan…

Comissió executiva

Comissió executiva ComposicióFacultats i funcions Actualment la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes està format per: Presidenta: Alcaldessa de l’Ajuntament de Vic: Anna Erra Vicepresident: Alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages: Valentí Junyent Secretari general (no patró): Jordi Espona Vocals: Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya:…

Presidència

Presidència ComposicióFacultats i funcions L’actual presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Anna Erra L’actual vicepresident primer del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Francesc Xavier Grau L’actual vicepresident segon del Patronat de la Fundació Universitària Balmes és Valentí Junyent Article 19 (Estatuts) Per a la direcció constant i immediata de l’activitat fundacional el…

Escola de Doctorat

Escola de Doctorat https://www.uvic.cat/doctorats/escola-doctorat Contiguts relacionats Normativa acadèmica dels estudis de doctorat 2014-15 Paraules clau universitat, recerca, organització Data d’actualització 02/10/2018 Font d’informació Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI) Imprimir

Àrees d’expertesa

Àrees d’expertesa Actualment la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA compta amb les següents àrees d’expertesa: https://www.uvic.cat/arees-especialitzacio Paraules clau universitat, recerca, organització Data d’actualització 02/10/2018 Font d’informació Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI) Imprimir

Càtedres

Càtedres Les càtedres de la UVic-UCC són unitats vinculades a un centre de recerca i transferència de coneixement (CERT) o a un centre docent que promouen la divulgació científica, la transferència de coneixement i la cooperació acadèmica en l’àmbit nacional, estatal i internacional. Les càtedres poden ser pròpies de la universitat o interuniversitàries i participades…