Autoavaluació de la Transparència

Autoavaluació de la Transparència Aquest apartat recull els resultats de l’autoavaluació del grau d’acompliment de la transparència del PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA FUB / UVic-UCC. Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la…