Organigrama

Organigrama Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ÒRGANS DE GOVERN RectorJosep-Eladi Baños Director generalJoan Turró Junta de Rectorat Consell de Govern de la Universitat Secretària generalM. Àngels Crusellas Consell de Direcció de la Universitat Vicerectors Cristina Vaqué, Anna Ramon, Jordi Villà, Joan Masnou, Sílvia Mas Centres docents i de suport de la Universitat…

Presentació

Presentació La UNIVERSITAT DE VIC (UVic), nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial i reconeguda per Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, sorgí de la culminació dels Estudis Universitaris de Vic (EUV), conjunt de centres adscrits a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya, procés iniciat l’any…

Acte de constitució

Acte de constitució La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES va iniciar les seves activitats el dimecres 9 de gener de 1985, data en què es va formalitzar davant el notari Sr. Eduard Nebot l’escriptura de la seva carta fundacional en què assumia la titularitat de l’Escola Universitària de Mestres Jaume Balmes amb la voluntat de restituir a…