Sergi Domínguez Tarragona

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.g) dels Estatuts: Fins a tres membres de la comunitat universitària de la Universitat de Vic nomenats pel Patronat, dos representants del personal docent i investigador i un representant del personal d’administració i serveis, proposats pel Claustre d’entre els seus membres. Aquests patrons no podran representar…

Jaume Vivet Soler

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.d) dels Estatuts: Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l’alcalde…

M. Mercè Rosich i Vilaró

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.f) dels Estatuts: Fins a cinc membres pertanyents a institucions d’educació superior que hagin subscrit contractes o convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la Universitat de Vic. M. Mercè Rosich i Vilaró Població, 1953 Doctora en Psicologia. Màster en Psicologia de l’Esport. Mestre d’ensenyança primària.…

Josep Lluís Garcia Domingo

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.c) dels Estatuts: Tres regidors/es de l’Ajuntament de Vic, un dels quals haurà de ser el tinent d’alcalde responsable d’Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a proposta de l’alcalde de Vic. Josep Lluís Garcia i Domingo Barcelona, 1969 És doctor en Matemàtiques i ha treballat com a professor i…

Josep Pallarès i Marzal

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.b) dels Estatuts: Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, una de les quals, designada necessàriament pel mateix Govern, n’ostentarà la vicepresidència. Josep Pallarès i Marzal El Perelló, 1967 És director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2016. És…

Isaac Peraire Soler

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.d) dels Estatuts: Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l’alcalde…

Àlex Garrido Serra

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.d) dels Estatuts: Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l’alcalde…

Marta Felip i Torres

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.d) dels Estatuts: Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l’alcalde…

Joan Coma Roura

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.c) dels Estatuts: Tres regidors/es de l’Ajuntament de Vic, un dels quals haurà de ser el tinent d’alcalde responsable d’Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a proposta de l’alcalde de Vic. Joan Coma Roura Vic, 1981 El setè de nou germans, i pare de Lluc i Joana. Llicenciat…

José Daniel Barquero i Cabrero

Vocal del Patronat Nomenat per la via de l’article 9.2.e) dels Estatuts a proposta de presidència: Fins a vuit persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o professional, nomenats pel Patronat, quatre a proposta de la presidència del Patronat i quatre a proposta de la vicepresidència. José Daniel Barquero i Cabrero Barcelona, 1966…