Relació de convenis

Relació de convenis A continuació podeu consultar la relació de convenis signats a partir de l’1 de gener de 2015. No s’inclouen en aquest llistat els següents convenis: Convenis que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Convenis vinculats amb l’expedient acadèmic dels…

Informació general

Informació general Segons l’article 22.k de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat i l’article 13.2.XXIX dels Estatuts de la FUB, el Patronat és l’òrgan col·legiat encarregat d’“aprovar els contractes i convenis de federació, adscripció, associació o vinculació amb institucions d’ensenyament superior, centres de recerca i transferència de coneixement, instituts d’investigació i altres institucions…

Mecenatge i patrocini

Mecenatge i patrocini Les empreses, institucions i particulars que col·laboren en accions de patrocini i mecenatge de l’activitat docent, de recerca i de transferència de coneixement de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA contribueixen al desenvolupament econòmic i social del territori i del país. Aquestes accions de col·laboració permeten, alhora, establir relacions…

Responsabilitat social universitària

Responsabilitat social universitària La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC/FUB), entenen la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les…

Internacionalització

Internacionalització El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA treballa per projectar la Universitat en l’àmbit internacional a través de la marca Campus Internacional. La marca Campus Internacional aglutina el conjunt d’activitats de la UVic-UCC dirigides al públic internacional com per exemple programes de mobilitat…