Autoavaluació de la Transparència

Autoavaluació de la Transparència Aquest apartat recull els resultats de l’autoavaluació del grau d’acompliment de la transparència del PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA FUB / UVic-UCC. Per tal de vetllar pel manteniment del lloc web, l’actualització de la informació i l’objectivitat de les dades, la Comissió executiva del Patronat de la FUB, en la…

Responsabilitat social universitària

Responsabilitat social universitària La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC/FUB), entenen la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les…

Accessibilitat

Accessibilitat Contingut en desenvolupament         Continguts relacionats Igualtat d’Oportunitats i Accessibilitat a la UVic-UCC Paraules clau institució, bon govern, recursos humans Data d’actualització 23/07/2015 Font d’informació Secretaria General de la UVic-UCC Imprimir

Igualtat de gènere

Igualtat d’oportunitats La cultura organitzativa de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA té una especial sensibilitat cap als temes de gènere. Aquest fet, juntament amb les diverses iniciatives legislatives de les administracions públiques va materialitzar-se en la creació l’any 2009 de la Unitat d’Igualtat de la Universitat. La Unitat…

Bon govern

Bon govern Condi de conducta El Codi de conducta és un document redactat voluntàriament per la Fundació Universitària Balmes i aprovat pel Patronat de la Fundació de 17 de desembre de 2018, en el qual s’exposen una sèrie de principis de conducta que la institució universitària es compromet a seguir a l’hora de seleccionar les…