Vocal del Patronat

Nomenat per la via de l’article 9.2.d) dels Estatuts: Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques de Catalunya. Els ajuntaments subscriuran, amb caràcter previ a la incorporació de l’alcalde respectiu, un conveni d’integració a la Fundació aprovat pel Patronat en el que s’haurà d’especificar qui exercirà la representació de l’alcalde o alcaldessa quan aquest o aquesta no pugui assistir a les reunions del Patronat. La integració podrà ser successiva.

Marta Felip i Torres

Figueres, 1972

És filla de Figueres, on va néixer el 25 de novembre de 1972, a la família Felip Torres. És la mitjana de tres germans i va estudiar a dos dels centres més emblemàtics de la ciutat, el Col·legi Sant Pau, fundat fa 80 anys i a l’Institut Ramon Muntaner, que el curs 2014-2015 celebra el seu 175è aniversari. Va començar els estudis universitaris d’Història a Girona el 1991, on va acabar el primer Cicle i el 1993 va iniciar els de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va llicenciar el 1996 i on ha cursat també diversos postgraus en Dret local, Dret urbanístic i Urbanisme i el Màster en Direcció pública, Executive Màster un public administration 2012-2014 a l’ Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses.

Professionalment, després de superar les oposicions corresponents, va accedir al Cos de Secretaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal l’any 2001. Com a funcionària de carrera, ha treballat de Secretària-interventora de l’Ajuntament de Portbou (2001-2003), Secretària-interventora de l’Ajuntament de Llers (2003-2004), Secretària general de l’Ajuntament d’Olot (2004-2007), Secretària general de l’Ajuntament de Vic (2008-2009) i Secretària general de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (2009-2011). Tota aquesta experiència l’ha ajudat a obtenir un coneixement profund i exhaustiu de l’administració, cosa que li ha resultat molt útil en la seva vessant política i li ha donat una visió transversal i rigorosa de la realitat local i nacional.

Paral·lelament a aquesta tasca, ha estat també professora associada del Departament de Dret públic de la Universitat de Girona, dins el Grau de Ciències Polítiques i ha estat, a més, Presidenta de la Junta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de la província de Girona de 2007 a 2011.

La seva entrada en política, el juny del 2011, la va dur a ser 1a tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àrea d’Organització, persones i recursos humans de l’Ajuntament de Figueres, Diputada de la Diputació de Girona i Vicepresidenta delegada de la Xarxa local de tributs de la Diputació de Girona. Posteriorment, el gener de 2013, assumeix el càrrec d’Alcaldessa de Figueres, càrrec del que té l’honor d’haver-ne estat reelegida el juny de 2015.

Des del juliol de 2015 també és Diputada provincial de la Diputació de Girona, Vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, i Patrona de la Fundació Universitària Balmes.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
22/07/2015

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes