Prevenció de Riscos Laborals

La política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA s’emmarca dins dels eixos estratègics de la institució: organització sostenible i comunitat universitària.

Al mateix temps, la UVic-UCC vol ser reconeguda per l’aplicació i promoció d’una política de prevenció basada en el confort, el benestar, la seguretat i la salut de la comunitat universitària. Per aconseguir-ho, es treballa de forma transversal dins de l’estructura organitzativa de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, oferint serveis d’assessorament, suport i formació, en les diferents disciplines que integren la prevenció de Riscos Laborals. També es promou la col·laboració en activitats de divulgació i promoció de la cultura de la prevenció dins l’ambient social de la Universitat. Tot això permet una visió global i integradora de la prevenció en la dinàmica de la institució.

Data d’actualització
13/02/2015

Font d’informació
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

Imprimir