Informació general de la plantilla

Dades de plantilla, directori i cvs

Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2016-2017.
Informació general de la plantilla de la UVic el curs 2015-2016.

Directori UVic: conté la informació de contacte i ubicació del PAS i PDI de la universitat.

U-Recerca: conté un breu perfil del PDI (nom, categoria, dedicació, distincions i breu currículum vitae dels professors per departament i àrea acadèmica).

Caracterització internacional del PDI contractat

Totes les xifres són amb equivalència a temps complet (ETC):

Curs 2016/2017 Curs 2015/2016 Curs 2014/2015 Curs 2013/2014 Curs 2012/2013 Curs 2011/2012
Nombre total de PDI 324 324 307 305 305 300
Nombre de PDI estranger 20 21 20 19 18 21
% de PDI estranger 6% 6% 6% 6% 6% 7%

Data d’actualització
18/09/2017

Font d’informació
Àrea de Gestió del Talent