Igualtat d’oportunitats

La cultura organitzativa de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES / UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA té una especial sensibilitat cap als temes de gènere. Aquest fet, juntament amb les diverses iniciatives legislatives de les administracions públiques va materialitzar-se en la creació l’any 2009 de la Unitat d’Igualtat de la Universitat.

La Unitat d’Igualtat està dirigida per la Dra. Montserrat Casas Arcarons i dóna suport a les demandes de la comunitat universitària relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el Pla d’igualtat de la Universitat.

El Pla d’Igualtat té com a objectiu principal l’aplicació de mesures que assegurin la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en tots els àmbits d’activitat de la nostra institució. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d’una perspectiva de gènere, promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de discriminació de gènere.

Actualment s’està treballant en el II Pla d’igualtat des de una comissió interdisciplinar.

Per altra banda, la UVic-UCC disposa d’un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe per a tota la comunitat universitària.

 

Curs 2014-2015:

PDI (total): 53% dones, 47% homes

PDI doctor: 49% dones, 51% homes

PDI acreditat: 46% dones, 54% homes

PAS: 76% dones, 24% homes

Data d’actualització
28/01/2015

Font d’informació
Unitat d’Igualtat

Imprimir