Junta de Rectorat

Actualment la Junta de Rectorat està formada per:

Rector:

Joan Masnou

Vicerectora d’Ordenació Acadèmica:

Cristina Vaqué

Vicerectora de Professorat:

Anna Ramon

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement:

Jordi Villà

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua:

Joan Masnou

Vicerectora del Campus UManresa:

Sílvia Mas

Secretària general:

M. Àngels Crusellas

Gerent:

Marc Mussons

Article 23 (NOF)

La Junta de Rectorat és l’òrgan que assisteix el rector/a en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat i està format pel rector/a, els vicerectors/es, el secretari/ària general, i el/la gerent i, a criteri del rector/a, altres càrrecs en qui hagi delegat funcions.

Article 24 (NOF)

Són funcions de la Junta de Rectorat les que li delegui el rector/a, excepte aquelles que, pel seu caràcter personal, no poden ser delegades.

Data d’actualització
16/07/2018

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

Imprimir