Comitè d’Empresa

La funció principal és garantir els drets de les persones treballadores, sobre la base del que estableix l’Estatut dels Treballadors i el Conveni de la Universitat de Vic. El Comitè d’Empresa està format per 13 treballadors/es de la UVic elegits per la totalitat de treballadors/es de la Universitat.

President: Josep Bisquert Illa

Data d’actualització
10/12/2014

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes