Inserció laboral

La UVic-UCC compta amb un Servei d’Inserció Laboral que vetlla per a la inserció laboral dels estudiants i dels graduats i graduades de la universitat, mantenint-los informats de les ofertes de treball que hi ha en cada moment i oferint-los cursos per ajudar-los en l’entrada al món laboral.

D’altra banda, la UVic-UCC col·labora, amb una periodicitat triennal, amb AQU Catalunya en la realització de l’enquesta d’inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda. La UVic- UCC ha participat en la 5a edició de l’enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2008, 2011 i 2014) és una de les més representatives i importants a Europa. En l’última edició s’han enquestat 17.295 graduats d’una població de referència de 31.734 del total de les universitats públiques i privades de Catalunya.

Data d’actualització
11/03/2016

Font d’informació
AQU Catalunya

Imprimir