Òrgans de gestió

Els òrgans que gestionen la Recerca i la Transferència de Coneixement són:

Vicerectorat de Recerca i Professorat

Les directrius de la política científica s’estableixen des del Vicerectorat de Recerca i Professorat i la gestió se centralitza en l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI).

Principals funcions:

 • Potenciar la recerca en les àrees d’especialització de la UVic-UCC
 • Impulsar la recerca del PDI i promoure la internacionalització
 • Millorar les condicions per al desenvolupament de la recerca a la UVic-UCC
 • Promoure la participació del PDI en projectes de recerca finançats
 • Avaluar l’activitat de recerca
 • Impulsar la transferència de coneixement i promoure la innovació
 • Impulsar i fer el seguiment dels programes de doctorat
 • Impulsar la divulgació a la societat de la recerca generada a la UVic-UCC i del coneixement en general
 • Impulsar i fer el seguiment dels programes de doctorat

Comissió de recerca

La Comissió de recerca és l’òrgan assessor de les activitats de recerca i de transferència de coneixement de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA.

Està presidida pel Vicerector de Recerca i Professorat i constituïda per un representant de cada un dels centres de la UVic-UCC, per un representant de les càtedres, per l’adjunta al vicerectorat de recerca, pels directors dels centres de recerca i transferència de coneixement (CERT), pel director de l’Escola de Doctorat, per la directora de l’OTRI i per la secretària de la comissió.

Principals funcions:

 • Assessorament en la política general de recerca de la Universitat
 • Elaboració i seguiment dels protocols d’organització de la recerca, de la transferència de coneixement i dels programes de doctorat
 • Avaluació anual dels resultats dels grups de recerca
 • Reconeixement de nous grups de recerca
 • Concessió d’ajuts i beques de recerca interns
 • Impulsar la participació dels grups de recerca en convocatòries públiques d’ajuts
 • Aprovar la composició de membres del tribunal de tesi
 • Autoritzar la lectura de la tesi doctoral

Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)

L’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) centra la seva activitat en la gestió de les activitats de recerca, de transferència de coneixement i de divulgació científica així com també incorpora l’oficina de doctorat.

Principals funcions:

 • Prospecció i promoció de la participació del personal investigador en ajuts competitius d’àmbit autonòmic, estatal i internacional
 • Desenvolupament de la política científica
 • Desenvolupament del Pla d’Internacionalització de la Recerca
 • Suport i assessorament en la presentació de sol·licituds d’ajuts públics i privats i gestió i justificació d’aquests
 • Vigilància tecnològica i valorització dels resultats de l’activitat científica.
 • Promoció de la transferència de coneixement col·laborativa amb empreses i entitats
 • Suport i assessorament en la tramitació i gestió dels convenis i contractes amb empreses i entitats
 • Potenciació de la divulgació i la comunicació científica a la societat
 • Gestió tecnicoadministrativa de l’Escola de Doctorat

Paraules clau
universitat, recercaorganització

Data d’actualització
05/03/2015

Font d’informació
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Imprimir