Grups de recerca

La unitat bàsica de recerca de la UVic-UCC són els grups de recerca. Actualment hi ha 23 grups de recerca, 17 dels quals compten amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Els grups de recerca estan vinculats a les següents àrees de coneixement:

  • Arts i Humanitats
  • Ciències
  • Salut
  • Socials
  • Enginyeries

Els grups de recerca de la UVic-UCC duen a terme activitats de recerca bàsica, recerca aplicada, transferència de coneixement col·laborativa i divulgació científica i tenen com a objectiu principal la producció de resultats científics d’alt nivell i la disseminació d’aquests resultats a la societat, tot vetllant pel seu desenvolupament social, econòmic i cultural.

Paraules clau
recerca, governança, responsables

Data d’actualització
05/03/2015

Font d’informació
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Imprimir