Centres de recerca i de transferència de coneixement

Els centres de recerca i de transferència de coneixement (CERT) són unitats que, vinculades al vicerectorat que correspongui, coordinen grups de recerca, càtedres i altres serveis de suport dedicades a fomentar, coordinar i facilitar la gestió d’activitats R+D+I en camps comuns de les ciències, la tècnica, les ciències socials i les humanitats. Es coordinaran amb les facultats i desenvoluparan les seves activitats en àrees d’interès estratègic per a la UVic-UCC.

Els CERT poden ser propis de la universitat o interuniversitaris i participats per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació.

A més del seu tractament a les NOF, els CERT es regeixen pel Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i transferència de coneixement i les càtedres.

Reglaments:

Normes d’Organització i Funcionament

Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i transferència de coneixement i les càtedres

Data d’actualització
05/03/2015

Font d’informació
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Imprimir