Càtedres

Les càtedres de la UVic-UCC són unitats vinculades a un centre de recerca i transferència de coneixement (CERT) o a un centre docent que promouen la divulgació científica, la transferència de coneixement i la cooperació acadèmica en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

Les càtedres poden ser pròpies de la universitat o interuniversitàries i participades per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació. La UVic-UCC podrà vincular, mitjançant conveni, centres d’investigació i càtedres la titularitat de les quals sigui d’una altra entitat pública o privada.

A més del seu tractament a les Normes d’Organització i Funcionament (NOF), les càtedres es regeixen pel Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i transferència de coneixement i les càtedres.

En els darrers anys la UVic-UCC ha creat una estructura de càtedres creixent, transversal i molt dinàmica amb l’objectiu d’incorporar talent i visions complementàries a les àrees d’estudi que li són pròpies.

Actualment la UVIC-UCC compta amb 8 càtedres en diversos àmbits del coneixement, cinc de les quals implantades a partir del 2013-14. Són particularment remarcables les càtedres que treballen aspectes relacionats amb el món de la salut i l’acció social des de diversos vessants, ja siguin metodològics, tecnològics, científics, d’estratègia, assistencials o una combinació d’aquests factors. Així, en els darrers anys s’ha creat la Càtedra de Serveis Socials amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, la Càtedra de Cures Pal·liatives amb l’Institut Català d’Oncologia, la Càtedra TIC i Salut amb la Fundació del mateix nom, la Càtedra de Recerca Qualitativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Dr. Robert i Institut d’Estudis de la Salut (IES), la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades amb la Fundació IrsiCaixa i la Fundació de Lluita contra la Sida, i la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar amb la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, totes elles relacionades en alguna mesura amb la salut i el benestar. Les altres dues càtedres que té la UVic-UCC són la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, creada el 2002 i la Càtedra Unesco, Dones, Desenvolupament i Cultures, el 2004.

A aquestes 8 càtedres cal afegir-hi la nova Càtedra de Bioètica Fundació Grífols, que en breu es constituirà amb la Doctora Victòria Camps com a titular de la Càtedra i Núria Terribas com a directora. Es tracta d’una Càtedra que vol generar i transferir coneixement sobre les àrees d’estudi de la bioètica i aprofundir en les qüestions ètiques que constantment plantegen les ciències de la vida i de la salut.

Reglaments:

Normes d’Organització i Funcionament

Reglament per a la creació i funcionament dels centres de recerca i transferència de coneixement i les càtedres

Data d’actualització
05/03/2015

Font d’informació
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Imprimir