Àrees d’expertesa

Actualment la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA compta amb les següents àrees d’expertesa:

https://www.uvic.cat/arees-especialitzacio

Data d’actualització
02/10/2018

Font d’informació
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència del Coneixement (OTRI)

Imprimir