Bon govern

codietic

El Codi ètic és un document consensuat per tots els estaments de la comunitat universitària i aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes de 26 de juny de 2014 que vol deixar palès què s’espera de les persones que conformen el col·lectiu de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES i de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA.

El Codi ètic es basa en tres valors essencials: el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica, i els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat universitària. El Codi reflecteix, alhora, els compromisos de la comunitat universitària davant de la societat.

El Síndic de Greuges de la Universitat, Sr. Antoni Serra Ramoneda, és l’encarregat de fer el seguiment i d’avaluar el compliment d’aquest Codi ètic i de la resta de normatives i reglaments que el despleguen, i en donarà comptes a la memòria anual del curs.

Per altra banda, en sessió plenària del Patronat de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES d’11 de desembre de 2014 es va autoritzar l’inici dels tràmits per a la redacció del document del Codi de Bon govern de la Fundació.

Data d’actualització
10/06/2015

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes

Imprimir